KONSULTOINTI & KOULUTUS

– TOIMINNAN OHJAUKSEN KOKONAIS-
JÄRJESTELMÄ

Jotta yritys saa vastinetta tekemälleen investoinnille, käyttöönoton konsultointi ja käyttäjien koulutus kuuluvat oleellisena osana toimitukseen. Ne auttavat ohjelmiston tehokkaaseen käyttöön alusta alkaen, hyödyntämään eri ominaisuuksia monipuolisesti ja soveltamaan ratkaisuja yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Asiakaskohtainen koulutus järjestetään yleensä asiakkaan omissa tiloissa.

Myös matkan varrella asiantuntijamme ovat käytettävissä, kun toimintoihin ja toimintatapoihin suunnitellaan muutoksia. Olemme olleet mukana asiakkaittemme isoissakin muutoksissa ja mahdollistaneet kasvua. Koulutusta annamme aina kun tarvetta ilmenee niin nykyisille kuin uusille järjestelmän käyttäjille.

Asiakaskohtaiset kehityshankkeet

Ohjelmiston perusominaisuuksilla voidaan hoitaa monen yrityksen päivittäisen toiminnan asiat. Monipuolinen parametrointi eli tiettyjen piirteiden käytön vaihtaminen asiakkaasta riippuen mahdollistaa monta tapaa toimia ohjelmistoa muokkaamatta. Toki teemme myös asiakaskohtaisia hankkeita tarvesuunnittelusta asiakaskohtaisiin räätälöinteihin.

Asiakaskohtaiset tarpeet
Järjestelmäintegraatio

Kumppaniratkaisut

Yritysten tarpeena on useimmiten liittää muita järjestelmiä omaan toiminnanohjaukseen. Ulkopuoliset toimijat viranomaisista alihankkijoihin ja rahoituslaitoksiin on usein järkevää liittää operatiiviseen järjestelmään. Tärkeimpiä kumppaneitamme ovat sähköisten aineistojen muuntamiseen ja välittämiseen erikoistuneet yritykset. Muiden ohjelmistojen valmistajat, laitteiden maahantuojat kuuluvat verkostoon, jonka kanssa yhteistyö on tiivistä.

Elintarvikelan järjestlmät
Olemme olleet mukana asiakkaidemme isoissakin muutoksissa ja mahdollistaneet kasvua.

SOVELLUSVUOKRAUS

Ohjelmiston käyttäminen tietoverkon ylitse on saanut merkittävän jalansijan toiminnanohjausjärjestelmienkin osalta. Cobra Systems on tarjonnut tällaista palvelukonseptia jo vuodesta 2000. Tässä mallissa tarjoamme asiakkaille paketoidun ratkaisun, jossa ohjelmiston käyttöoikeus vuokrataan yrityksen käyttöön. Käytössä on aina uusin ohjelmistoversio ja palvelinalusta on ympärivuorokautisessa valvonnassa. Myös varmistusten otto ja tietoturvallinen etäkäyttö kuuluvat palveluun.