OHJELMISTOT – ALPHA MANAGER

Cobra Systems

ALPHA MANAGER

– TOIMINNAN OHJAUKSEN KOKONAISJÄRJESTELMÄ

Alpha Manager –ohjelmisto on yrityksen toiminnanohjauksen kokonaisjärjestelmä. Järjestelmä vastaa nopearytmisen kaupankäynnin haasteisiin ja tuo tehoja tavaravirtojen hallintaan sekä seurantaan yrityksen eri organisaatiotasoilla. Monipuolisella parametriohjauksella voidaan joustavasti huomioida asiakaskohtaiset tarpeet. Ohjelmistosta on käytössä tarvittavat osuudet asiakkaan toiminnan mukaan. Käytetyimpiä moduuleita ovat ostot, varasto, tuotanto, myynti, lähettämö, laskutus ja reskontrat.

Integroitua liiketoimintaa

Tilaus-/toimitus-/laskuprosessit hoidetaan pitkälle sähköistettynä, liitymät mm. seuraaviin ketjuihin SOK, Kesko, Inex, Kespro, Heinon Tukku, Meiranova, Tuko logistics, Wihuri ja Lidl.

Erilaiset ulkoistukset vaativat myös onnistuakseen saumatonta tiedonvälistystä,  esimerkiksi ulkoiset logistiikkapartnerit kuten LTP logistics , Valion logistiikka tai KWH Freeze.

Monipuolinenkin järjestelmä saattaa tiettyihin toimintoihin vaatia yrityksen sisällä muita järjestelmiä, AlphaManagerista on liittymä lukuisiin taloushallintajärjestelmiin.

Transbox laatikkotiedot voidaan sähköisesti välittää Transbox yhtiöön.

Saumattomat rajapinnat ilman käyttäjien toimintoja kuuluvat tämän päivän järjestelmään oleellisena osana.

Tiedonvälitys

Saatavuuden optimointi hallintaan

Myytävät tai valmistettavat tuotteet on hankittava ajallaan, asiakkaiden ja tuotannon tarpeiden mukaisesti. Sekä historiaan että ennusteisiin perustuvat ostot takaavat oikea-aikaiset hankinnat ja tuotteiden valmistukset. Varastoihin sitoutuu mahdollisimman vähän pääomia ja tuotteet käytetään halutussa järjestyksessä.

Asiakaskohtaiset tarpeet

Toimitukset asiakkaille ajallaan ja luotettavasti

Asiakkaiden vaatimukset nopearytmisestä tilaamisesta ja tuotteiden erilaisista toimitustavoista / -rytmeistä voidaan määritellä järjestelmään. Myyntitilauksista syntyy näiden tietojen perusteella tarvittaessa useita toimituksia. Pienet yksittäiset toimitukset lisäävät haastetta niiden hallintaan. Sähköisen tiedon lisääntymisestä huolimatta myös merkinnät ja toimitusasiakirjat ovat edelleen tarpeen ja takaavat luotettavuuden.

Jäljitettävyys turvaa toimittajan ja kuluttajan asemaa

Eräseuranta antaa mahdollisuuden sisäiseen ja ulkoiseen seurantaan. Tarkka seuranta antaa mahdollisuuden sekä kustannusten optimointiin että imagon kohottamiseen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa myös syntyviä vahinkoja voidaan minimoida.

Toiminnan kasvu ja muutokset vähemmillä lisäpanoksilla

 

Suuret tapahtumamäärät ovat arkipäivää käyttäjäyrityksissämme. Yksittäisen tapahtuman kaupallinen arvo on usein pieni. Asiakkaiden tai tuotteiden määrän kasvu ei tehokkaalla järjestelmällä operoidessa tuota vastaavan suuruista työmäärän lisäystä. Näin pyrimme antamaan eväät toiminnan kasvulle. Toimintaympäristön muutoksiin voidaan myös reagoida joustavasti.

Katse tulevaisuuteen

 

Järjestelmästä syntyy lyhyessäkin ajassa merkittävä tietovarasto ja tapahtuneen perusteella saadaan paljon tietoa toimittajien, asiakkaiden ja tuotteiden volyymi-, hinta- ja katetiedoista. Näillä historiatiedoilla voidaan ohjata liiketoimintaa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tärkeää on myös raportoida tapahtumattomia asioita ja tehdä suunnitelmia tulevan tilanteen ehdoilla.

Elintarvikealan järjestelmä
Alpha Manager moduulit

SOVELLUSVUOKRAUS

Ohjelmiston käyttäminen tietoverkon ylitse on saanut merkittävän jalansijan toiminnanohjausjärjestelmienkin osalta. Cobra Systems on tarjonnut tällaista palvelukonseptia jo vuodesta 2000. Tässä mallissa tarjoamme asiakkaille paketoidun ratkaisun, jossa ohjelmiston käyttöoikeus vuokrataan yrityksen käyttöön. Käytössä on aina uusin ohjelmistoversio ja palvelinalusta on ympärivuorokautisessa valvonnassa. Myös varmistusten otto ja tietoturvallinen etäkäyttö kuuluvat palveluun.

 

COBRAEDI

Tarjoamme Alpha Manager -käyttäjäyrityksille myös suorat EDI/OVT -yhteydet kauppakumppaneihin.

Tällöin asiakas saa meiltä koko tilaus-toimitus-laskutus -ketjuun tarvittavat sanomat ja ohjelmistot integroituna yhdeltä toimittajalta.