TOIMINNANOHJAUKSEN KOKONAISJÄRJESTELMÄ

– Suomalaisen elintarviketeollisuuden tarpeisiin

Cobra Systems elintarvikealan järjestelmätoimittaja

ALPHA MANAGER

-TEHOKAS TILAUS-TOIMITUSPROSESSIN HALLINTA

Hallitse paremmin tilausten kulkua ja toimita tilaukset ajallaan.

Alpha Managerissa on valmiit sähköiset tilaus-, toimitus-, ja laskusanomien rajapinnat suomalaisiin kauppa- ja HoReCa-ketjuihin. Rajapinnat toimivat sekä terminaali– että kauppakohtaisilla tilauksilla.

AlphaManagerista saat tehokkaasti suoraan tulostettua kaupan vaatimat lavalaput ja kollitarrat.

Myytävät tai valmistettavat tuotteet on hankittava ajallaan, asiakkaiden ja tuotannon tarpeiden mukaisesti. Sekä historiaan että ennusteisiin perustuvat ostot takaavat oikea-aikaiset hankinnat ja tuotteiden valmistukset. Varastoihin sitoutuu mahdollisimman vähän pääomia ja tuotteet käytetään halutussa järjestyksessä.

Asiakkaiden vaatimukset nopearytmisestä tilaamisesta ja tuotteiden erilaiset toimitustavoista / -rytmeistä voidaan määritellä järjestelmään. Myyntitilauksista syntyy näiden tietojen perusteella tarvittaessa useita toimituksia. Pienet yksittäiset toimitukset lisäävät haastetta niiden hallintaan. Sähköisen tiedon lisääntymisestä huolimatta myös merkinnät ja toimitusasiakirjat ovat edelleen tarpeen ja takaavat luotettavuuden.

Eräseuranta antaa mahdollisuuden sisäiseen ja ulkoiseen seurantaan. Tarkka seuranta antaa mahdollisuuden sekä kustannusten optimointiin että imagon kohottamiseen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa myös syntyviä vahinkoja voidaan minimoida.

Tilaus-/toimitus-/laskuprosessit hoidetaan pitkälle sähköistettynä. Erilaiset ulkoistukset vaativat myös onnistuakseen saumatonta tiedonvälistystä. Monipuolinenkin järjestelmä saattaa tiettyihin toimintoihin vaatia yrityksen sisällä muita järjestelmiä. Saumattomat rajapinnat ilman käyttäjien toimintoja kuuluvat tämän päivän järjestelmään oleellisena osana.

Suuret tapahtumamäärät ovat arkipäivää käyttäjäyrityksissämme. Yksittäisen tapahtuman kaupallinen arvo on usein pieni. Asiakkaiden tai tuotteiden määrän kasvu ei tehokkaalla järjestelmällä operoidessa tuota vastaavan suuruista työmäärän lisäystä. Näin pyrimme antamaan eväät toiminnan kasvulle. Toimintaympäristön muutoksiin voidaan myös reagoida joustavasti.

Elintarvikealan järjestelmä
Alpha Manager moduulit

SOVELLUSVUOKRAUS

Ohjelmiston käyttäminen tietoverkon ylitse on saanut merkittävän jalansijan toiminnanohjausjärjestelmienkin osalta. Cobra Systems on tarjonnut tällaista palvelukonseptia jo vuodesta 2000. Tässä mallissa tarjoamme asiakkaille paketoidun ratkaisun, jossa ohjelmiston käyttöoikeus vuokrataan yrityksen käyttöön. Käytössä on aina uusin ohjelmistoversio ja palvelinalusta on ympärivuorokautisessa valvonnassa. Myös varmistusten otto ja tietoturvallinen etäkäyttö kuuluvat palveluun.

 

OTA YHTEYTTÄ