ETT KOMPLETT ERP-AFFÄRSSYSTEM

-Utvecklat för den finska livsmedelsbranschen

ALPHA MANAGER

-EN EFFEKTIV HANTERING AV LEVERANSKEDJAN

Hantera order- leveransprocessen effektivare och leverera varorna på utsatt tid.

Affärssystemet Alpha Manager har standardiserade elektroniska (EDI)  order-, försändelse- och faktureringsgränssnitt till dom finska dagligvaru- och partihandelskedjorna oberoende av om beställningen är för den enskilda butiken eller centrallagren kan dom hanteras med Alpha Manager.

Märkning och etiketter för både kollin och lastpallar kan skrivas ut effektivt under plockningsprocessen med hjälp av Alpha Manager.

Varor för försäljning måste produceras eller beställas i tid, baserat på kundordrar, historisk data och produktionskapacitet.  Genom en effektiv behovsplanering kan du minimera kapitalet som är bundet i lager och säkerställa att varor används och levereras i rätt ordning.

Kundernas krav på korta leveranstider och olika varornas olika beställningsrytmer kan definieras i systemet. Vid behov kan en kundorder delas i flera leveranser (t.ex. kylda/frysta produkter). Små enskilda ordrar ökar komplexiteten inom orderhanteringen. Även om den ökade digitaliseringen har minskat behovet av vissa pappersdokument behövs ännu etiketter för märkning av varor och fraktbrev för försändelserna.

En detaljerad spårbarhet möjliggör både en effektiv kontroll av kostnaderna samt en förbättring av imagen hos kunden. Vid möjliga problemsituationer kan  kostnaderna/skadorna minimeras.

EDI (Electronical Data Interchange),  har blivit ett krav för att kunna leverera till dom stora dagligvarukedjorna i Finland. Alpha Manager har standardiserade gränssnitt för order-, leverans och faktureringsprocessen.

Vi har också gränssnitt för 3PL lager för dig som har eller tänker outsourca färdigvarulagret. Elektroniska gränssnitt till bl.a. LTP-Logistics, KWH Freeze och Valio.

Värdet på en order minskar men antaler ordrar ökar. Det här är vardagen hos dom flesta leverantörer till den finska dagligvaruhandeln. Utan en effektiv systemstödd hantering av orderprocessen är det ofta svårt att hantera den ökning av ordrar som krävs för att ert företag ska kunna växa. Alpha Manager hjälper er att effektivt hantera stora mängder av små beställningar.