COBRA SYSTEMS PALVELUT

Koulutus & konsultointi

Käyttöönoton konsultointi ja käyttäjien koulutus kuuluvat oleellisena osana toimitukseen. Ne auttavat ohjelmiston tehokkaaseen käyttöön alusta alkaen, hyödyntämään eri ominaisuuksia monipuolisesti ja soveltamaan ratkaisuja yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

Tukipalvelut

Ylläpito- ja tukipalvelut – Palvelemme suoraan loppukäyttäjää ilman välikäsiä ja ulkoistuksia. Pääosan omaan tuotteeseemme liittyvistä kysymyksistä pystymme hoitamaan yhden yhteydenoton aikana.

Alati muuttuvat tarpeet asettavat haasteita ohjelmiston ylläpidolle. Hyvä asiakkaidemme ja heidän kumppaniensa toimintatapojen tuntemus antaa meille mahdollisuuden nopeaan reagointiin ja oikeisiin asioihin paneutumiseen. Ohjelmakehitys on jatkuvaa eikä rajoitu pelkästään isoihin versiopäivityksiin.

Olemme olleet mukana asiakkaidemme isoissakin muutoksissa ja mahdollistaneet kasvua.

SOVELLUS VUOKRAUS

Ohjelmiston käyttäminen tietoverkon ylitse on saanut merkittävän jalansijan toiminnanohjausjärjestelmienkin osalta. Cobra Systems on tarjonnut tällaista palvelukonseptia jo vuodesta 2000. Tässä mallissa tarjoamme asiakkaille paketoidun ratkaisun, jossa ohjelmiston käyttöoikeus vuokrataan yrityksen käyttöön. Käytössä on aina uusin ohjelmistoversio ja palvelinalusta on ympärivuorokautisessa valvonnassa. Myös varmistusten otto ja tietoturvallinen etäkäyttö kuuluvat palveluun.