Transbox

Transbox

Transbox plastlådor har använts inom den finska livsmedelssektorn sedan 1994 och inom vissa branscher krävs det att man leverar sina varor i Transbox lådor. Varje enskild låda har en unik nummer som också är kodad som en streckkod. Företaget Transbox Oy som upprätthåller systemet kräver att man håller koll på åt vem man skickat Transbox lådorna och också skickar informationen elektroniskt till dem.

Med Cobra Systems lösningar kan du läsa streckkoden under plockningsprocessen och automatiskt skicka informationen elektroniskt till Transbox företaget. Kunddatan/beställningsdatan kan skrivas ut på antingen en etikett som fästs på Transbox lådan eller genom att printa datan direkt på lådan med en inkjet skrivare.