OUTSOURCING AV LAGER

Outsourcat lager

Outsourcing av lager

Livsmedelsleverantörer kan ha många orsaker att oursourca hanteringen av färdigvarulagret helt eller delvis (flexibilitet, tillgång på arbetskraft, nya kunder, nya produkter, eller för att minska på fasta kostnader.)

Oberoende av orsaken till oursourcingen kräver en effektiv outsoucings process ett effektivt och fungerande IT system som integrerar logistiken mellan leverantören och lagerhanteringen.

Suomen Cobra Systems har många färdigt testade gränssnitt för outsourcing av logistiktjänster.

Processbeskrivning

Processen fungerar så att varuleverantörens kund beställer varor via EDI, telefon, e-post eller näthandel. Cobra Systems program skickar automatiskt beställningarna vidare i elektronisk form till logistikpartnern. Logistikpartnern plockar beställningen och skickar elektroniskt meddelande om plockade mängder tillbaka till Cobras system. Elektroniska forsedlar skickas, beroende på kund, antingen direkt av logistik företagets system eller från Cobras system.