BRANSCHLÖSNINGAR FÖR LIVSMEDELSSEKTORN

LIVSMEDELSSEKTORN I FINLAND

Stora volymer, många små beställningar, snabb omsättning och små marginaler ställer speciella krav på ERP system för livsmedelsbranschen.

Livsmedelssektorn i Finland karakteriseras av en stark konsentration där SOK och Kesko har en marknadsandel på 80 % och Lidl cirka 8 %. Det innebär att kedjorna kan diktera krav som leverantörerna måste uppfylla. För att bli en leverantör till dagligvaruhandeln krävs ofta EDI gränssnitt för att kunna ta emot beställningar, skicka fraktsedlar och fakturera elektroniskt.

En effektiv användning av Transbox lådor förutsätter ett elektroniskt gränssnitt till företaget Transbox Oy som upprätthåller systemet för Transbox lådorna.

Livsmedelssektorn i Finland
Outsourcat lager

Outsourcing av lager

Livsmedelsleverantörer kan ha många orsaker att oursourca hanteringen av färdigvarulagret (flexibilitet, tillgång på arbetskraft, nya kunder, nya produkter, eller för att minska på fasta kostnader.)

Oberoende av orsaken kräver en lyckad outsoucings process ett effektivt och fungerande IT system som integrerar logistiken mellan leverantören och lagerhanteringen.

Suomen Cobra Systems har ett flertal färdiga gränssnitt för outsourcing av logistiktjänster.

Transbox

Transbox

Transbox plastlådor har använts inom den finska livsmedelssektorn sedan 1994 och inom vissa branscher krävs det att man leverar sina varor i Transbox lådor. Varje enskild låda har en unik nummer som också är kodad som en streckkod. Företaget Transbox Oy som upprätthåller systemet kräver att man håller koll på åt vem man skickat Transbox lådorna och också skickar informationen elektroniskt till dem.